Skip to main content

Sinds 1 januari 2024: digitale aangifte dividendbelasting en een nieuwe inhoudingsvrijstelling

Gepubliceerd op: dinsdag 23 januari 2024 | 10:26

Sinds 1 januari 2024 is het in veel gevallen mogelijk om uw aangifte dividendbelasting digitaal te doen. Daarnaast geldt vanaf 1 januari een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting.

U doet als vennootschap aangifte voor de dividendbelasting die u hebt ingehouden op uitgekeerd dividend.

Gaat het om dividenduitkeringen die u hebt gedaan tot en met 2023? Dan gebruikt u het papieren formulier Aangifte dividendbelasting.

Gaat het om dividenduitkeringen vanaf 2024? Dan kiest u 1 van deze 3 mogelijkheden :

Let op: dit kan alleen tot 1 juli 2024. Na deze datum kunt u alleen nog maar digitaal aangifte doen.

Is de hele uitkering vrijgesteld, maar maakt u gebruik van een kwalificatiebeschikking? Ook dan moet u aangifte dividendbelasting doen. Past u een vrijstelling toe én maakt u gebruik van een kwalificatiebeschikking? Dan kunt u de vrijstelling alleen toepassen in de digitale aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk of via een fiscaal dienstverlener.

Inhoudingsvrijstelling en het gebruik van de kwalificatiebeschikking
Vanaf 1 januari 2024 geldt een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting voor uitkeringen aan niet of gedeeltelijk aan vennootschapsbelasting onderworpen organisaties of daarmee vergelijkbare buitenlandse lichamen. De vrijstelling dividendbelasting verlicht administratieve lasten, omdat de dividendbelasting niet meer achteraf hoeft te worden teruggevraagd.

U mag de vrijstelling in de aangifte dividendbelasting alleen toepassen als u (onder andere) in uw administratie een afschrift hebt van de kwalificatiebeschikking van de aandeelhouder. Vanaf 1 januari 2024 vraagt uw aandeelhouder een kwalificatiebeschikking aan via Mijn Belastingdienst Zakelijk, of via een fiscaal dienstverlener.

Lees bij dividendbelasting meer informatie over digitaal aangifte dividendbelasting doen, de nieuwe inhoudingsvrijstelling, de kwalificatiebeschikking en de administratieve voorwaarden.